EEN ZIEKTEVERZUIM VAN 5% OF MEER?

BESPAAR DIRECT

Verlaag het ziekteverzuim, bespaar op verzuimkosten en vergroot de menselijkheid binnen de organisatie. Ambitieuze professionals herstellen sneller en duurzaam met de unieke Herstelmethode van Caroline Prommenschenckel MA RA AA en auteur van het boek ‘Herstelplanner’.

Verzuimkosten

Besparen op verzuimkosten?

 

Bekijk hier hoe

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405 per dag

Dat is € 12.500 per maand aan verzuimkosten

Hoe hoog zijn deze kosten bij jullie?

De cijfers liegen er niet om. Bij een verzuimpercentage van 4,1% en 100 werknemers kost verzuim het bedrijf gemiddeld een bedrag van € 250.000 per jaar.

37% van de werknemers geeft aan dat werkdruk en werkstress de oorzaken zijn van hun vermoeidheid. Deze vermoeidheid is één van de grootste oorzaken voor een burn-out. Het duurt dan gemiddeld 80 weken voordat een medewerker hersteld is.

Met onze Herstelmethode kan de werknemer na drie maanden weer 100% arbeidsgeschikt zijn.

De harde cijfers op een rij

€ 405
per dag

De verzuimkosten bedragen gemiddeld € 405 per dag per werknemer en kan in sommige gevallen oplopen naar € 750 per dag.

37% geeft werkdruk als
reden aan

Werknemers geven aan dat werkdruk en/of werkstress naast het gebrek aan autonomie de grootste reden van hun verzuim is.

Gemiddelde leeftijd
is nu 32 jaar

Steeds meer jongeren hebben burn-out verschijnselen. De gemiddelde leeftijd voor een burn-out is na 2020 gezakt van 50 naar 32 jaar.

1,7 miljoen medewerkers zijn uitgevallen

De meeste organisaties voeren geen effectief herstelbeleid. 83% van de medewerkers gaat pas na 80 weken (1,5 jaar) weer aan het werk.

Waarom de Herstelmethode?

Als jullie gaan werken met de Herstelmethode nemen we alles op een professionele wijze uit handen. Met een persoonlijk plan van aanpak gericht op de diagnose en klachten van de medewerker, compliant aan de eisen van de Wet Poortwachter en verplichte rapportage UWV, incl. voldoende persoonlijke contactmomenten.

Door het persoonlijke contact en de klachtgerichte aanpak kan de medewerker veel beter focussen op het herstel (in plaats van enkel rust te nemen, zoals vaak wordt geadviseerd door medische wereld). Als je het re-integratie traject goed aanpakt, kan de werknemer na drie maanden weer 100% arbeidsgeschikt zijn.

De medewerker voelt jullie betrokkenheid bij zijn welzijn en herstel vanwege de persoonlijke begeleiding, waardoor de medewerker zich gewaardeerd blijft voelen. Dit werkt wederkerig: zijn betrokkenheid blijft zo ook in stand. Daarnaast heeft dit een positieve impact op de betrokkenheid van andere medewerkers.

HR wordt op vaste momenten op de hoogte gehouden én actief betrokken bij de ontwikkelingen van het herstel van de medewerker. Daarnaast vindt er ook op extra momenten contact plaats. 

Tijdens de herstelbegeleiding worden belangrijke deadlines goed in de gaten gehouden en benodigde rapportages aangeleverd zodra vereist.

Door het inzetten de Herstelmethode wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie werkelijk duurzaam herstel begeleidt. Hierdoor zijn eventueel kortingen op premies verzuimverzekeringen mogelijk.

Denk aan zo’n 100.000 – 150.0000 euro besparing op kosten van verzuim (berekend op 26 weken herstel). Een snelle berekening voor jullie situatie maak je  hier. Met de Herstelmethode wordt de kans op het 2e spoortraject of WIA verkleind of zelfs vermeden.

Meer over de Herstelmethode

Wie is Caroline?

Ik ben Caroline Prommenschenckel MA RA AA, en met mijn team dagelijks betrokken bij de uitvoering van een respectvol en duurzaam verzuimbeleid bij organisaties en instellingen (Zorg, Accountancy en IT). Een duurzaam herstelbeleid leidt tot het op empathische wijze terugbrengen van waardevolle professionals die eerder steeds bijgedragen hebben aan het succes van het bedrijf. De Herstelmethode die ik ontwikkelde zorgt er, samen met de Herstelplanner, voor dat medewerkers sneller en vol energie hun werk weer op kunnen pakken.

Weten hoe de Herstelmethode bij jullie ingezet kan worden? Maak meteen een  afspraak in mijn agenda.

Cijfers van TNO

Elk jaar verricht TNO een onderzoek naar werkstress, verzuim en burn-out. Klik hier voor de cijfers over 2022.

De veranderingen in de afgelopen jaren liegen er niet om:

Verzuimkosten in 5 jaar
toegenomen met 55%

Verzuimdagen in 5 jaar
toegenomen met 45,5%

Uitval door burn-out in 5 jaar
toegenomen met 30%

Meer over ons

Het is onze missie om HR-professionals en organisaties te ondersteunen bij het implementeren van een duurzaam herstelbeleid. Daarnaast begeleiden wij ambitieuze professionals die zijn uitgevallen wegens vermoeidheids-klachten, door bijvoorbeeld een burn-out, maar ook door LongCovid, om sneller en duurzamer te herstellen. 

Op het moment dat uw medewerker ziek is, komt er veel op u af. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel en administratief. U krijgt te maken met vervanging, verhoogde werkdruk bij collega’s, loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en verschillende instanties met administratieve eisen. 

Daarnaast is het belangrijk dat  de professionals zich, ook tijdens uitval, nog steeds betrokken en waardevol voelen. Hoe meer oprechte betrokkenheid van de werkgever bij uitgevallen professionals, hoe korter het verzuim kan zijn. Zeker wanneer de begeleiding tijdens de uitval goed is.

Wat als medewerkers blijven doorwerken?

Werknemers die doorwerken met een burn-out en klachten gerelateerd aan werkstress veroorzaken een omzet- en productiviteitsverlies van gemiddeld 25 tot 50%. Bij een totale loonsom van 2.000.000 euro, 8% medewerkers met burn-out klachten en 37,5%  omzet- en productiviteitsverlies, lijdt het bedrijf dus 60.000 euro omzetverlies per jaar. Bovendien is er een hogere kans op fouten en ongelukken op het werk en nemen deze medewerkers minder goede beslissingen.

Zorg dat medewerkers niet uitvallen

Voorkom verhoging van de verzuimcijfers download de 11 alarmsignalen die hierbij helpen. 

Voordelen van de Herstelmethode

Voor werkgevers

Voor werknemers

Antwoorden op

Veelgestelde vragen

Bij de Herstelmethode gaat het om een proactieve, menselijke aanpak in plaats van wachten op de bevindingen van de bedrijfsarts. Uitgevallen professionals voelen zich hierdoor erkend en gewaardeerd.

Er wordt uitgegaan van de diagnose en de klachten van de uitgevallen professional. De professional komt – afhankelijk van zijn inzet – binnen een kortere periode terug in functie, en heeft geleerd met stress en werkdruk om te gaan in relatie tot zijn gesteldheid.

Via een opbouwschema bouwt de professional structureel het energieniveau en zijn belastbaarheid weer op. Een multidisciplinaire aanpak met een dagstructuur, gezonde voeding, ademhalingsoefeningen, beweging en herstelmomenten.

Lees hier meer over de Herstelmethode.

Als de werknemer bereid én in staat is om actief met het herstel aan de slag te gaan dan kan de werknemer na drie maanden weer 100% arbeidsgeschikt zijn. Afhankelijke van persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen kan het herstel langer duren dan 13 weken.

Voor aanvang van de begeleiding wordt een korte assessment gemaakt die wij met jullie bespreken.

Van 1 september tot en met 30 november 2023 kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 wordt nog een aanvraagtijdvak geopend. De maximale subsidie is € 75.000.

Deze aanvraag kunnen wij voor je verzorgen. Lees hier meer over de subsidievoorwaarden.

De gemiddelde hersteltijd is 13 weken. De werknemer kan tijdens het herstelproces al re-integreren.

Bij de Herstelmethode gaat het om een proactieve, menselijke aanpak in plaats van wachten op de bevindingen van de bedrijfsarts. Uitgevallen professionals voelen zich hierdoor erkend en gewaardeerd.

Er wordt uitgegaan van de diagnose en de klachten van de uitgevallen professional. De professional komt – afhankelijk van zijn inzet – binnen een kortere periode terug in functie, en heeft geleerd met stress en werkdruk om te gaan in relatie tot zijn gesteldheid.

Via een opbouwschema bouwt de professional structureel het energieniveau en zijn belastbaarheid weer op. Een multidisciplinaire aanpak met een dagstructuur, gezonde voeding, ademhalingsoefeningen, beweging en herstelmomenten.

Lees hier meer over de Herstelmethode.

Als de werknemer bereid én in staat is om met het herstel actief aan de slag te gaan dan kan de werknemer na drie maanden weer 100% arbeidsgeschikt zijn. Afhankelijke van persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen kan het herstel langer duren dan 13 weken.

Voor aanvang van de begeleiding wordt een korte assessment gemaakt die wij met jullie bespreken

Van 1 september tot en met 30 november 2023 kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 wordt nog een aanvraagtijdvak geopend. De maximale subsidie is € 75.000.

Deze aanvraag kunnen wij voor je verzorgen. Lees hier meer over de subsidievoorwaarden

De gemiddelde hersteltijd is 13 weken. De werknemer kan tijdens het herstelproces al re-integreren.

Als werkgever heb je een grote invloed en verantwoordelijkheid voor het terugdringen van langdurige verzuim. Wat uitgevallen medewerkers nodig hebben is oprechte betrokkenheid van hun leidinggevende, en een goed programma om sneller te herstellen. Lees hier wat wij voor jouw organisatie kunnen doen.

Op het moment dat een werknemer vaker vermoeid oogt, donkere kringen onder de ogen heeft en minder energie lijkt te hebben dan is dit het eerste signaal dat er wellicht iets mis is. Zodra de werknemer steeds cynischer wordt over de werkdruk, taken, taakverdelingen en activiteiten worden de signalen van overspannenheid steeds duidelijker. Emotionele uitbarstingen en irritatie lopen steeds verder op. Meer weten? Download het gratis e-book met  de 11 alarmsignalen.

Stress is een gezonde reactie van het lichaam, waardoor je in staat bent te doen wat je moet doen, opstaan, naar je werk gaan, werken, enzovoorts. Om gezond te blijven moet de energie die gebruikt wordt ook weer aangevuld worden. Als er na een inspanning onvoldoende herstel mogelijk is dan wordt de medewerker steeds vermoeider en raken de batterijen steeds verder leeg. Om toch inspanning te kunnen blijven leveren, worden extra stresshormonen aangemaakt. Op een gegeven moment raakt het lichaam zo gewend aan die chronische ‘overdrive’ dat uitrusten steeds moeilijker wordt. En uiteindelijk raakt de medewerker uitgeput en krijgt allerlei klachten en kwalen. Als de medewerker zoveel klachten heeft dat er thuis en op het werk niet goed meer gefunctioneerd kan worden, spreken we van ‘overspannenheid’. De medeweker heeft dan een langere tijd nodig voordat de taken weer opgepakt kunnen worden. Blijf de medewerker langere tijd in de ‘overdrive’ blijft staan, kán de medewerker op een gegeven moment niet meer. En dan spreek je van een burn-out. 

Bij een burn-out is er sprake van een fysieke en emotionele uitputting door langdurige stress. Het is een toestand van niet meer kunnen (fysiek) en niet meer willen (mentaal). Meestal wordt een burn-out veroorzaakt door onzekerheid, ambitie, perfectionisme, faalangst, gedrevenheid, een hoge mate van betrokkenheid en een jarenlange overbelasting. De medewerker heeft zoveel van zichzelf gevergd dat hij/zij letterlijk opgebrand is. De accu’s zijn volledig leeggetrokken.

Als werkgever heb je een grote invloed op en verantwoordelijkheid voor het terugdringen van langdurige verzuim. Wat uitgevallen medewerkers nodig hebben is oprechte betrokkenheid van hun leidinggevende, en een goed programma om sneller te herstellen. Lees hier wat wij voor jouw organisatie kunnen doen.

Op het moment dat een werknemer vaker vermoeid oogt, donkere kringen onder de ogen heeft en minder energie lijkt te hebben dan is dit het eerste signaal dat er wellicht iets mis is. Zodra de werknemer steeds cynischer wordt over de werkdruk, taken, taakverdelingen en activiteiten worden de signalen van overspannenheid steeds duidelijker. Emotionele uitbarstingen en irritatie lopen steeds verder op. Meer weten? Vraag het gratis e-book met  de 11 alarmsignalen aan.

Stress is een gezonde reactie van het lichaam, waardoor je in staat bent te doen wat je moet doen, opstaan, naar je werk gaan, werken, enzovoorts. Om gezond te blijven moet de energie die gebruikt wordt ook weer aangevuld worden. Als er na een inspanning onvoldoende herstel mogelijk is dan wordt de medewerker steeds vermoeider en raken de batterijen steeds verder leeg. Om toch inspanning te kunnen blijven leveren, worden extra stresshormonen aangemaakt. Op een gegeven moment raakt het lichaam zo gewend aan die chronische ‘overdrive’ dat uitrusten steeds moeilijker wordt. En uiteindelijk raakt de medewerker uitgeput en krijgt allerlei klachten en kwalen. Als de medewerker zoveel klachten heeft dat er thuis en op het werk niet goed meer gefunctioneerd kan worden, spreken we van ‘overspannenheid’. De medewerker heeft dan een langere tijd nodig voordat de taken weer opgepakt kunnen worden. Blijf de medewerker langere tijd in de ‘overdrive’ blijft staan, kán de medewerker op een gegeven moment niet meer. En dan spreek je van een burn-out. 

Bij een burn-out is er sprake van een fysieke en emotionele uitputting door langdurige stress. Het is een toestand van niet meer kunnen (fysiek) en niet meer willen (mentaal). Meestal wordt een burn-out veroorzaakt door onzekerheid, ambitie, perfectionisme, faalangst, gedrevenheid, een hoge mate van betrokkenheid en een jarenlange overbelasting. De medewerker heeft zoveel van zichzelf gevergd dat hij/zij letterlijk opgebrand is. De accu’s zijn volledig leeggetrokken.

Maatwerkregeling

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Van 1 september tot en met 30 november 2023 kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 wordt er een aanvraagtijdvak geopend. Het maximale subsidiebedrag is € 75.000.

Deze aanvraag kunnen wij voor je verzorgen, waarbij onze inzet verder het accent zal hebben op het:

  1. Terugdringen van het ziekteverzuimpercentage door training HR-manager, en leidinggevende én medewerkers op herkennen van signalen vermoeidheid
  2. Begeleiden van het duurzaam hersteltraject volgens de Herstelmethode om te voorkomen dat mensen in WIA of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen

Wij nemen de aanvraag uit handen en zorgen voor het projectplan, de begroting, de rapportages en alle andere bijkomende administratieve verplichtingen.

SOCIAL MEDIA

Volg ons LinkedIn,
Facebook en Instagram