Weerbaarheidsboost

Geef je werknemers een weerbaarheidsboost tijdens de nationale vitaliteitsweek

Tijdens de natioanle vitalitetisweek van 25 tot en met 30 september stimuleren wij iedere leidinggevende, HR- of teammanager om stil te staan bij én aandacht te besteden aan de belastbaar- en weerbaarheid van hun medewerkers. Geef je werknemers een weerbaarheidsboost! Hoe hoger de weerbaarheid hoe minder last de werknemer zal hebben van stress en hoe klein de kans is dat de medewerker uitvalt vanwege overspannenheid of burn-out.

Vraag jezelf af:

 • Herken ik de signalen van vermoeidheid bij mijn werknemers? 
 • Wie van mijn meest gewaardeerde medewerkers loopt de kans om uit te vallen?
 • Wat kan ik doen om deze medewerkers optimaal te ondersteunen en te helpen?
 • Hoe ga ik met de medewerker om die thuis zit met een burn-out?
 • Heb ik regelmatig contact met die medewerkers? 
 • En vraag je met oprechte intentie of je iets kunt doen om te helpen?

In de praktijk ben ik deze vragen regelmatig in organisaties tegen gekomen.

 • Ik zat namelijk aan alle kanten van de tafel:
  Als MA, RA en AA, verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de belangrijke stuurcijfers, op basis waarvan de organisatiestrategie wordt bepaald.
 • Als leidinggevende en als ondernemer met 5 tot 35 medewerkers, verantwoordelijk voor de psychische en fysieke gezondheid van medewerkers.
 • Als medewerker met chronische vermoeidheid door ziekte, bijna totaal genegeerd door de organisatie waar ik me jaren met hart en ziel voor inzette.
 • Als mens die zich niet wilde neerleggen bij die chronische vermoeidheid en alles uit de kast haalde om te herstellen – wat is gelukt.

Dit samen leidde tot het opzetten van De Herstelmethode en het schrijven van mijn boek ‘Herstelplanner’. Nu het positieve effect van de Herstelmethode en de planner zich meer en meer bewijzen, zet ik mijzelf en mijn methode ook in binnen organisaties die de verzuimcijfers omlaag willen brengen – én die daarnaast begrijpen dat zij als werkgever een grote verantwoordelijkheid hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van hun medewerkers. 

Mislukken van dure vitaliteitsprogramma's

Vitaliteitsprogramma’s en werkgelukprogramma’s zijn fantastisch om te hebben, maar juist de meest bevlogen medewerkers, de meest ambitieuze medewerkers en de grootste verbinders in de organisatie maken hiervoor geen tijd. Het gaat hen om het behalen van jullie doelstellingen.

Wat uitgevallen medewerkers nodig hebben is oprechte betrokkenheid van hun leidinggevenden, en een goed programma om bij uitval te kunnen herstellen. De Herstelmethode is dé methode die hierbij behulpzaam kan zijn, of het nu gaat om oververmoeidheid, burn-out, long-covid of andere oorzaken die bijdragen aan de algehele moeheid. Dit programma kan perfect samengaan met de begeleiding van de huisarts en de arboarts.

Toename verzuimkosten met 55% in laatste jaren

De verzuimkosten voor werkgevers zijn de afgelopen jaren met 55% toegenomen. 37% van de werknemers geven werkstress als oorzaak van hun burn-out. Inmiddels zitten 1.700.000 mensen zitten thuis met een burn-out.

Herstellen van een burn-out duurt gemiddeld 80 weken (1,5 jaar). Als de re-integratie én de herstelbegeleiding goed aangepakt wordt dan kan de werknemer na 13 weken al weer 100% arbeidsgeschikt zijn. Bij een modaal salaris is dit een besparing van € 138.000,-

Van 1 september tot en met 30 november 2023 kun je als bedrijf een subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 zal er nog een aanvraagtijdvak worden geopend. Het subsidie bedrag kan oplopen tot € 75.000.

Deze aanvraag kunnen wij voor je verzorgen, waarbij onze inzet verder het accent zal hebben op het:

 1. Terugdringen van het ziekteverzuimpercentage door training HR-manager, en leidinggevende én medewerkers op herkennen van signalen vermoeidheid
 2. Begeleiden van het duurzaam hersteltraject volgens de Herstelmethode om te voorkomen dat mensen in WIA of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen.

 

Wij nemen de aanvraag uit handen en zorgen voor het projectplan, de begroting, de rapportages en alle andere bijkomende administratieve verplichtingen.

Meer weten over de subsidie regeling klik dan hier.

Kom in actie!

Misschien is het voor jou als HR Manager herkenbaar. Maar lastig om bespreekbaar te maken. Terwijl je in het managementoverleg wel te horen krijgt dat het belangrijk is dat jullie als HR de verzuimcijfers naar beneden gaan brengen. Een flinke spagaat voor HR. Betrokken zijn en veel willen betekenen de mensen in het bedrijf. Maar niet goed weten hoe je dit nu strategisch slim kunt aanpakken en bewustwording bij het management over hun rol hierbinnen kunt creëren.

Misschien is het voor jou als ondernemer en/of leidinggevende herkenbaar, en weet je diep vanbinnen dat het eigenlijk anders moet. Door uitgevallen professionals (die vaak meest bevlogen zijn, de mooiste connecties hebben en als een spil fungeren in het bedrijf) persoonlijke herstelbegeleiding te bieden, laat je als bedrijf zien waar het werkelijk om gaat. Het is als werkgever je verantwoordelijkheid goed voor je medewerkers te zorgen en ze te beschermen tegen uitval overal waar het mogelijk is.”

Meer weten hoe wij jullie medewerkers een weerbaarheidsboost kunnen geven of wat wij met onze herstelmethode voor jouw bedrijf kunnen betekenen, klik dan hier.

Weerbaarheidsboost
Uitgelicht
Recente berichten